PASIVNÍ DOMY 2005

18. - 19. 10. 2005

Kongresové centrum Brno, Výstaviště 1

DEUTSCH
Základní informace
Program konference
Objednávka sborníku
List přednášejících
Místo konání/Kontakt
Více o pasivních domech

Možnost objednávky SBORNÍKU Z KONFERENCE

Konference na téma pasivních domů pod názvem PASIVNÍ DOMY 2005 je prvním ročníkem periodicky se opakujících konferencí a reaguje na naléhavou potřebu úspor energie a energetickou efektivnost v terciálním sektoru, tj. v domácnostech a sektoru služeb. Konference přinese informace související s realizací energeticky úsporných staveb, tzv. pasivních domů.

Základní myšlenka pasivního domu vychází z možnosti vytápět budovu bez použití konvenčního vytápěcího systému, ale pouze teplem přiváděným ohřátým vzduchem. Oproti stávajícím budovám, které jsou spíše tepelnými zářiči, spotřebují o 85-90 % méně energie. Oproti novostavbám splňujícím současné národní normy a předpisy činí tato úspora až 75 %. V současnosti vývoj v této oblasti probíhá nejrychleji v Německu a Rakousku, u našich nejbližších sousedů, kteří mají obdobné klimatické podmínky a kde jsou velmi podobné stavební tradice.

V době vzrůstajících nároků na kvalitu bydlení je především velmi důležitá pohoda prostředí: "Konečně mám teplé nohy" pochvalují si obyvatelé pasivních domů, protože vysoký stupeň zateplení s sebou přináší výtečnou tepelnou pohodu. Větrací systém neustále zajišťuje čistý čerstvý vzduch v celém domě, aniž by vznikal průvan. Díky vzduchotěsné obálce budovy bez tepelných mostů a díky neustálému větrání zůstávají konstrukce suché a bezporuchové. Vše dohromady zvyšuje kvalitu bydlení a hodnotu nemovitosti.

Podstatné jsou detaily:

  • vysoce kvalitní tepelně izolační okna s dobře izolovanými rámy
  • kvalitní tepelná izolace
  • konstrukce bez tepelných mostů
  • vzduchotěsná obálka
  • větrací systém s vysoce účinným zpětným získáváním tepla